neroźený | StčS |

neroźený adj.; k roźený

relig. [o Bohu Otci] nezrozený, tj. nezplozený a nenarozený, existující v čase bez počátku a konce: k nížto [nebeské vlasti] dopomáhaj nám otec nerozeny, syn jeho jednorozený od věčnosti a duch svatý BřezSnářM 24a; tě všemohúcieho boha otce nerozeného, tě i syna jednorozeného… vyznáváme KancJist 185; Otče nerozeny, studnice všie dobroty PrávHorT 95a (~S, ~K) pater ingenite; nebo buoh otec je nerozeny, syn rozený a duch svatý od obojieho pocházie KorMan 53a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).