nerační | StčS | GbSlov |

nerační adj.; k rační, rak

med. nerakovinný: ta narostina jest dvuoje, jedna račnie a druhá nic; račniet smrdí zlým smradem…, než narostina neracznie nemať těch věcí do sebe LékSalM 252 non cancerosus; lék narostiny neracznie LékSalM 252 non cancerosi

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nerační, adj., nerakovinný, nichtkrebsig: narostina jest dvuoje: jedna račnie a druhá nic; račnie ť smrdí a má ť tvrdost, než narostina neračnie nemá ť těch věcí SalErb. 25; lék narostiny neračnie t.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).