neródcě | StčS | GbSlov |

neródcě, m.; k neroda

nerozumný člověk, pošetilec (?): nebula neroda, nebulator nerodcze, nebulatrix nerodnice SlovKlem 66a. – srov. nerodnicě

Srov. nebulator…unreter DiefGlos 377 a výklad ad neroda 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neródcě, -ě, masc., člověk tvrdošíjný, zpurný; k neroditi. — nerodcze nebulator SlovK. 66a. — Srov. neróda, neródnicě neródný, nerodstvie.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).