neptační | StčS | GbSlov |

neptační adj.; k ptační

[o lovišti] neomezený jen na lov ptáků, užívaný s právem lovit kromě ptactva i jinou zvěř: vsi dolepsané…s lovištěmi ptačními i neptačními i s zvířecími ArchČ 16,211 (1480). – Srov. neptačí

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neptační, adj., ne na ptáky: s lovištěmi ptačními i neptačními i s zvířecími ArchČ 16, 211 (1480).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).