nepostihnutedlný | StčS | MSS |

nepostihnutedlný adj.; k postihnúti

nepostižitelný, nevyzpytatelný: kterak nespytatedlní jsou soudové jeho [Boha] a nepoſtihnutedlné cesty jeho JakPost 77a (R 11,33 investigabiles: var. v. nepostižený 1). – Srov. nepostižený 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepostihatedlný (šestislab.), nepostihlý, nepostihnutedlný, nepostižitedlný (šestislab.) adj. nepostižitelný, nevyzpytatelný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).