nepostižný | StčS | GbSlov | MSS |

nepostižný adj.; k postihnúti

nepostižitelný, lidskými smysly neuchopitelný: nenie [Bůh] čitedlný, nebo nenie vidúcí, slyšící, vonějící, okúšějící, dotýkající, jako by řekl točíš nepoſtyzny, neobsěžný AlbRájA 100b (~B, nepostižený ~K) nevnímatelný. Srov. nepostižený 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepostižný, adj., nevystižitelný, unerforschlich: (bóh jest) nepoſtyzny Alb. 100b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nepostižný adj. nepostižitelný, lidskými smysly neuchopitelný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).