nepostáti sě | StčS | MSS |

nepostáti sě, -stoju, -stojí pf., ojed. nepostáti; k postáti

(kde, kam) neukázat se (někde), ani na chvilku nepřijít, ani nevkročit (někam): z své země sě dobrý nepoſtogij [u nás], ktož sě doma neschová, ten u nás stojí DalV 63,13 (sem nepostojí ~F, se nikdy jinde nepostaví ~Fs) seldin kem gutir gat irr auz in sinem lant; město…tak zahlazeno bude, že netoliko lidé, ale i zvieřata do něho se nepoſtogie na věky BiblCard Est 16,24 (~Ol, ~Lit, MamUKB, MamKapS, aby netoliko lidem, ale také hovadóm bylo bezcěstné BiblPad, neobyvatedlné ~Praž) invia sit; bych sě nepoſtal v ty chýšě, mohl bych kralovati výše LegKatMenB 69; ach, by sě nepoſtalo [bohatství] u mé chýšě, snad bych byl utěšen výše HradBohat 141b; udeři [král] na své nepřátely; tuť jsú před ním smutně skákali, velice sě jeho bojiec, k němu sě nikakež nepoſtogiecz TristS 205a; snad jest nám stráž položena, jiežto se Tristram bojí, a proto ke mně snad nepoſtogi TristB 73a; ty, paniče, do mé země aby více se nepoſtal TandS415 (nechoď do mé země ~Baw); ukazuješ komus cizí kraj, a sám se veň nikdy nepoſtogiſs PříslFlaš 43b; tehdy drak…inhed sě bral z města a viec sě tam nepoſtal GestaB 82b; invia, id est sine via nepoſtoge MamKapR 33b (Est 16,24); ║ starým třikrát nesmysleti, že byvše i nebývati, jako by se dne nepoſtal PříslFlaš 44a staří jakživ nenahlédnou, že když člověk byl, potom nebude, jako by se ani na den neoctl na světě (?)

K původně záporné formě vytvořena teprve dodatečně odsunutím předpony ne- forma kladná; srov. později doložené postáti se

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepostáti sě, -stoju, -stojíš sě dok. (kde, kam) neukázat se, ani nevkročit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).