nepřěmožný | StčS |

nepřěmožný adj.; k přěmožený, přěmoci

nepřemožitelný, nepřekonatelný, neporazitelný: ale veliká naděje do tebe povzdržije mne, neprzyemozne kniežě, bože mój Aug 118a; tehda podlé tvé řeči my jsúce neprzemożna kniežata na věky smutni budem PasTisk G13b (nepřemožená ~MuzA, ~Kal). – Srov. nepřěmožený 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).