nepřěhnutý | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nepřěhnutý adj.; k přěhnuti

neoblomný, neústupný, zatvrzelý: matka …syna nenadějíc se obměkčiti moci neprzehnutei ústavnosti jeho Frant 9b inflexibilem filii constantiam; vždy sú [hříšníci] kamenitého a neprzehnuteho srdce ChelčPost 103b; jsú [hříšníci] vuole neprzehnute v mnohých svých osobeních a zvláštnostech ChelčPost 232b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepřěhnutý, adj., neoblomný, neohebný, unbiegsam: (ti) vždy sú kamenitého a neprzehnuteho srdce ChelčPost. 103b; (takoví) jsú vuole neprzehnute v mnohých svých osobeních t. 232b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nepřěhnutý adj. neoblomný, neústupný, zatvrzelý
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nepřěhnutý adj. = nepřehnutelný, neoblomný, neohebný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).