neotpustitedlný | StčS |

neotpustitedlný adj.; k otpustiti

[o hříchu] neodpustitelný, neodčinitelný: proč hřiech v ducha svatého jest neotpuſſtytedlny neb nesnadně bude otpuštěn LyraMat 86a irremissibile. – Srov. neotpuščedlný

Za lat. irremissibile stč. též což nemóž otpuščeno býti (VodňLact M3b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).