nenávistničí | StčS | GbSlov | MSS |

nenávistničí adj.; k nenávistník

[o ruce] patřící nenávistníkovi: i spasil jě [Bůh Židy] z ruky nenawyſtnyczie i vykúpil je z ruky nepřátelské ŽaltPod 105,10 (nenávistníkóv ~Wittb, BiblDrážď, nenávistivých ~Lit, nenáviďúcích ŽaltKlem, nenávidúcích ~Kap, nenávidějících BiblOl, těch, kteří sú jich nenáviděli ~Pad, pod. ~Praž) odientium

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nenávistničí, adj., nenávistnický, protivníku, der Hasser; spasil jě z ruky nenawyſtnyczíe odientium ŽPod. 105, 10.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nenávistničí adj. patřící nenávistníkovi, nenávistníkův
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).