nenávidiecí | StčS | MSS |

nenávidiecí, nenávidějúcí, -ieho m.; k nenáviděti

koho (akuz. i gen.) nenávidící (zpodst.), kdo nenávidí někoho, nevražící na někoho (zpodst): persequentes me nenauidieci ŽaltGlosMuz 118,150 (var. v. nenávidúcí); nenawydiecze mne jsi zatratil ŽaltWittb 17,41 (nenawidiece mi BiblLit, nenawidiczie mne ŽaltKap, nenauidiegicie mě BiblOl, nenáviďúcie mne ŽaltKlem, nenávistníky mé ~Pod, ty, kteříž sú mne nenáviděli BiblPad, ~Praž) odientes me; a odplacuje [Bůh] sebe nenawidicim brzo tak, aby je zatratil BiblCard Dt 7,10 (~Ol, ~Lit, ješto jeho nenávidie ~Pad, ~Praž) odientibus se; neb jakožto vražedlníka a záhubce bratří díme též i utrhače jejich a jich nenáwidijce JakPost 104a; et a zelantibus a od nenawydiegiczich MamKapR 56a (Sir 37,7: a kto tebe nenávidie BiblOl a ost.). – Srov. nenávidúcí, nenávistník

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nenávidějúcí, nenávidiecí, nenávidúcí, nenáviďúcí, -ieho zpodst. m. (koho) kdo někoho nenávidí, nenávistník
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).