nelživý | StčS | GbSlov |

nelživý adj.; k lživý

nelživý, nedopouštějící se lži, pravdivý: ale ačkoli jazyku nemuožem dokonce skrotiti, avšak súžen má býti, aby byl pravý a nelżiwy AlbnCtnostA 70b

Lze též číst ne lživý ‚nikoli lživýʻ

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nelživý, adj., pravdivý; stsl. nelъživъ non mendax. — Odtud adv. -vě nelživě: nelżivie HusPost. 66a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).