nedomněnie | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nedomněnie, -ie n.; k domněnie

1. ♦ z nedomněnie, v nedomněnie znenadání, neočekávaně, nenadále, náhle: a když snažně i sěm i tam okolo sebe patřieše [poustevník], a z nedomnienie upatři po mesieci, ano naň klopocí koni s vozem OtcB 155b (~A, ~C, ~D, ~E) ex improviso; a když v nedomnienie na nepřátely upade [Juda], mnoho jich zbil ComestK 207a (na nedomněné nepřátely ~C, ~S) inopinatos hostes; cožkoli příde naň [na člověka] aneb dopuštěno bude od boha kterúkoli příčinú, buď případem náhlým z nedomněnie od nepřátel, hanění, statku bránie AktaBratr 1,62b. – Srov. nedojiepie

2. nepodezřelá, nepochybná (zřejmá) věc, jistota: devatero nedomnienie v srdci a desáté poviem jazykem BiblLit Sir 25,9 (var. v. nedomnělý2) novem insuspicabilia

3. neprozíravost, neschopnost domyslet se něčeho: ach českého nedomnijenie (alit. nedomyšlenie) a jich nemúdrého dopuštěnie, že se dachu neznámým lidem po zemi túlati DalJš 82,17 (nedomyšlenie ~C, ~V, ~L, ~Fs) unbesichticheit

Ad 1: srov. za lat. ex improviso stč. též nenadále

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nedomněnie, -ie, neutr. Nenadání, nenadálá věc: z nedomnyení upatři, ano… ex improviso Otc. 418a; devatero nedomnienie v srdci velebil sem novem insuspicabilia Kladr. Sir. 25, 9. Nerozmysl: ach, českého nedomněnie, že dachu neznámým lidem po zemi sě túlati DalJ. 82.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nedomněnie, -ie n. nenadání: z nedomněnie; v nedomněnie znenadání, neočekávaně, náhle; neprozíravost, nepředvídavost; nepochybná věc, jistota
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nedomněnie n. = nenadání
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).