nechla | StčS | GbSlov |

ˣnechla, -y f.

živočich odpuzující svou bujností (?): critos sit levně, furion nechla KlarGlosA 436 (De blandis monstris; ~B)

Lat. furion je podle B. Ryby furionz ‚žravý a vilný živočich‘ u Tomáše Cantimpratenského; české nechla snad souvisí s csl. nechlaštenъ ‚effrenatus‘ Miklosich, Lexicon 447

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nechla (?), prý obluda nějaká: nechla *furion Prešp. 389 v kap. Clauda monstra Rozk. 795.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).