nasvátnost | StčS | GbSlov |

ˣnasvátnost, -i f.; srov. posvátnost

posvátná oběť, bohoslužba: et sacrificium nasvatnost, sit obět holocaustum KlarGlosA 2444 (De rebus ecclesiasticis)

Za lat. sacrificium stč. též mšě, ofěra, posvátnost, obět posvátná (BiblOl Lv 6,18)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nasvátnost, -i, fem.: naſvatnoſt sacrificium Prešp. 2303.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).