napravo | StčS |

napravo adv., též na právo; k pravý

1. [kam] napravo, vpravo, na pravou stranu: pověz mi to, ať puojdu jinam naprawo neb nalevo BiblCard Gn 24,49 (~Pad, na prauo ~Ol, ~Praž) addexteram; z pravdy ni na levo ni na prawo vyhybujíc ŠtítSvátA 86a; opustiv [Alexander] cestu počatú, i poče se naprawo uchylovati AlexPovB 275a; druhdy noha bývá z svého klúbu vyhnuta aneb naprawo, aneb nalevo LékRhaz 191; kdyby kto bloudil a někto jemu ukázal cestu a řka: Tudy to jed naprawo RokPostB 6; i šly sú upřímě krávy po cestě…nevyhybujíce se ani na prawo ani na levo BiblPraž 1 Rg 6,12, (ani na pravici ani na levici ~Card a ost.) ad dexteram; jestli že dítě šilhá naprawo, má býti kladeno více nalevo LékŽen 83b; ║ spusťte siet naprawo přievoza a naleznete BiblDrážď J 21,6 (naprawo přievoza ~Ol, na pravici lodí EvVíd a ost.) in dexteram navigii po pravé straně, napravo od lodi

2. [kde] napravo, vpravo, na pravé straně: [vzhledem k osobě] po pravici: ukažte samy sě jako božie sluhy… skrzě oděn ie pravdy i naprawo i nalevo BiblDrážď 2 C 6,7 (~Ol a ost., na pravici a na levici E vOl) a dextris; a vody jim biechu jako zed naprawo i nalevo BiblCard Ex 14,29 (~Ol, ~Lit, ~Praž, na pravici i na levici ~Pad) a dextris; tehdy ukřižována sta s ním dva lotry, jeden naprawo a druhý nalevo LyraMat 175b (Mt 27,38: na pravici…na levici EvOl, BiblDrážď a ost.) a dextris

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).