napadati | StčS | GbSlov |

napadati, -aju, -á ipf. (pf. napásti, napadnúti)

1. koho napadat, přepadat někoho, útočit na někoho: ingruo napadam Slov Muz VII D 17, 38a; stigare napadati SlovOstřS 149. – Srov. napadovánie

2. [o něčem nežádoucím] koho přepadat, zachvacovat někoho, přicházet na někoho: a tu pak veliké horko jej napada, točíšto pokušenie diábelské, že miesta sobě nemá, dokudž by sě u vodách (wuo- ed.), točíšto v hřiešiech nezchladil GestaB 41a (~U) arripit; o zimnici, ješto slóve venatica… a jiné na moři plavajície často napadá LékFrantA 77b

3. jur. [o feudálním patrimoniu, státu] na koho dědicky připadat, přecházet na někoho na základě odúmrtního nároku: každé osiřené královstvie neb kniežetstvie na ciesaře napada a on nemá dopustiti k volenie, leč s jeho radú a s jeho volí ŽídSpráv 118. – Srov. nápad 4

4. jur. (co, več) [nemovitost]) vznášet, uplatňovat nárok (na něco): promittentes nec per se nec per quempiam hominum impetere et invadere alias nařiekati ani napadati substanciam prefatam SSL (LibCivSlan 53; 1448); a však v zbožie mateřino druhdy napadagi příbuzní mateřini PrávJihlA 137a; opět žena má nápad…, opět oddělený napada jako služebník PrávJihlA 87a. – Srov. napásti, napadnúti

Ad 1: lat. stigare je synonymem slovesa stimulare (v. SSL), lze tedy pomýšlet na kontaminaci s nabádati. – Ad 2: za lat. arripere stč. též popadati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


napadati, -aju, -á pf.; k padati

neos. čeho [o větším množství] kam napadat, spadat: kdy by byla dobrá krmě a much do ní napadalo, rád li by ji jedl RokPostB 182 (~K); ad quid est ferculum preciosum, když do nie much napada RokMakMuz 378b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


napadati, -aju, -áš, impftiv., stsl. napadati angreifen. — Následovati v držení statku, nachfolgen, succedere: nejprvé napadají bratři a potom jiní Brikc. 294.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).