nalévati sě | StčS |

nalévati sě, -aju, -á ipf. (pf. naliti sě)

neos. v co (čeho) natékat, zatékat, (osobně o vodě) tečením vnikat: čbán sě počě zalévati, vody sě veň nalewati HradLiš 131b; mácháchu [vesly], až sě již v koráb nalewaſſe OtcB 168b (se… nalewalo ~E); ti [kteří jsou v manželském stavu] břdou jako přes vodu do hrdla, až se jako v ousta nalewa RokPostA 156b (v obraze); kdyby ji [dceru] někde vedla do nějaké vody prudké a hluboké a strčila ji tam, až by se jie v ousta nalewalo RokPostA 158a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).