najdřevní | StčS | GbSlov | MSS |

najdřevní adj.; k dřevní

nejprvnější, úplně první: viděvše naydrzewny to [že dělníci, kteří přišli po nich, dostali peníze]‚ domniechu sě, aby viece vzeli EvSeit 142a (Mt 20,10: najprví ~Rajhr, prví ~Ol, první ~Zimn, ~Beneš, BiblDrážď, ~Lit, ~Pad, ~Praž, ješto v první hodinu byli najeti ~Ol) primi

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


najdřevní, adj., první; superl. ke dřevní, v. t. — Poslední (dělníci) viděvše naydrzewny to domnyechu sě, aby viece vzeli; pobrachu i oni též penieze venientes autem et primi arbitrati sunt atd. EvSeitst. Mat. 20, 10.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


najdřevní adj. nejprvnější, úplně první
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).