nadubrmanský | StčS |

nadubrmanský adj.; k nadubrman

jur. vlastní hlavnímu rozhodčímu („nadubrmanovi“ sub 3): my pak Konrád, biskup olomúcký, a Lacek, hofmistr dříveřečený, jakožto nadubrmanové podle toho uptání…mocí naší nadubrmanskú…vyřekli jsme a přisúdili ArchČ 7,614 (1410)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).