naděvač | StčS | GbSlov |

naděvač, m.; k nadievati

patrně výrobce nadívaných masných výrobků, jitrnic, jelit ap.: nadiewacz farctor KlarGlosM 2710; fartor nadiewacz SlovVodň 60a; fartor nadyewacz SlovVeleš 97a; fartum … id est farcimentum, hoc est caro incisa cum aliquibus aliis commixta, qua farciuntur intestina nadievanina. Fartor nadiewacż VodňLact I2a. Jen v slovn.

Za lat. fartor stč. též jelitník, kutléř

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


naděvač, -ě, masc., kdo nadívá, Füller. — nadiewacz fartor RVodň. 60b, Veleš.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).