názelen | StčS |

názelen indecl., názelený adj.; k zelený

nazelenalý, poněkud zelený, zabarvený do zelena: jest li krev nazelena, nezdrav si v srdci LékFrantB 42b; ani sě má přitovařišiti k tomu [člověk narozený ve znamení Býka], leč by měl oči nazelen LékFrantB 20b. – Srov. náběl

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).