náryšav | StčS |

náryšav indecl., náryšavý adj.; k ryšavý

naryšavělý, trochu ryšavý, nazrzlý: Jan Přědence, střiedmý člověk, krhavý na oči, bradú naryſſaw PoprRožmb 19b (1399); žena…budeť krásná…, tváři jasné a črvené a vlasuov naryſſawych LékFrantA 155a; vlasuov naryſſawych LékKřišť 169a. – Srov. náryšlavý

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).