náryšav | StčS |

náryšav indecl., náryšavý adj.; k ryšavý

naryšavělý, trochu ryšavý, nazrzlý: Jan Přědence, střiedmý člověk, krhavý na oči, bradú naryſſaw PoprRožmb 19b (1399); žena…budeť krásná…, tváři jasné a črvené a vlasuov naryſſawych LékFrantA 155a; vlasuov naryſſawych LékKřišť 169a. – Srov. náryšlavý

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).