nápřědní | StčS | MSS |

najpřědní adj., též nápřědní; k přední

1. nejpřednější, úplně vpředu jsoucí: v naiprzednyei straně [chrámu] byli sviecnové ku poledni a stól ku pólnoci ComestC 73a (~K, ~S) in anteriori sanctuario

2. přední, hlavní: pro něžto já Petr Geusar dřéveřečený napřední (m. nápřědní) prodávce (prodavce ed.) slibuji, a nad to my… rukojmě jeho i zprávce toho zbožie podlé něho i za něho, slibujem všitkni…to jisté zbožie svrchupsané…zpraviti ArchČ 2, 326 (1399)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nápřědní v. najpřědní

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


najpřědní, nápřědní adj. nejpřednější; hlavní
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nápřědní v. najpřědní
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).