námilostník | StčS |

námilostník, -a m.; k milost

pracující za odměnu závislou na milosti zaměstnavatele: aby namilostníci a robenci týmž způsobem byli, jakož od starodávna obyčej jest BrandlGlos 168

Srov. paralelu náchlebník a mladší pojmenování námilostný služebník, stč. námilostnicě ‚pedisequa‘ a na milost slúžiti (Žilin 127b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).