námilostník | StčS |

námilostník, -a m.; k milost

pracující za odměnu závislou na milosti zaměstnavatele: aby namilostníci a robenci týmž způsobem byli, jakož od starodávna obyčej jest BrandlGlos 168

Srov. paralelu náchlebník a mladší pojmenování námilostný služebník, stč. námilostnicě ‚pedisequa‘ a na milost slúžiti (Žilin 127b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).