námezdník | StčS | GbSlov | ŠimekSlov |

námezdník, -a m., též námz(d)ník, námzník, námzdník; k mzda, námezdný

námezdník, námezdný dělník, člověk najatý za odměnu k nějaké práci: Namznyk zajisté jde přič, nebo namznyk jest, k němužto nepříslušie ovce EvRajhr 118a (J 10,13: otrok ~Víd, ~Zimn, ~Beneš, nájemník ~Klem, ~Ol, BiblLit, ~Pad, ~Praž, přípašě ~Drážď, ~Ol) mercenarius; mzda namezdnika tvého u tebe ovšem neostávaj TobU 140a (Tob 4,15: BiblPad, mzdářě ~Ol, mzdníka ~Card, ~Lit, dělníka ~Praž) mercenarii; tu věz, že nájemník neb namezdnik jest ten, kterýž pro časnú neb pro tělestnú potřěbu slúží někomu, aby od něho vzal; a tak slóve nájemník, že na nájmu slúží, neb námezdník, že ze mzdy tělestné slúží HusPostH 78b

Za lat. mercenarius stč. též služebník, nájemný pacholek (ComestC 90b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


námezdník, -a, masc., kdo ze mzdy, za mzdu pracuje, Lohnarbeiter. námezdník… ze mzdy tělesné slúží HusPost. 78; nájemník neb namezdník tamt.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


námezdník m. = kdo pracuje za mzdu
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).