nádvořie | StčS | GbSlov |

nádvořie, -ie n.; k dvór

jur. násilné vniknutí do domu, porušení domovní integrity: debent iurare septem manibus pro furto vel pro eo, quod dicitur nadwore CDB 1,256 (1174–1178; na dworzie Muz V C 9); tuhá žalost, silné hoře rozchodí mě [duši], tvé [těla] nadworzye, strast v sirobě ve vší mdlobě Spor 82a (fig.); má také purkrabie všech horkých násilí, výbojóv, únosóv, nadworzij popraviti ŠtítŠach 309b

Tak vykládá V. Vaněček, Počátky práva 88, ač znal jen první doklad; ostatní doklady dávají spíše za pravdu jemu, nikoli výkladům jiným (BrandlGlos 165, GbSlov 2,454, VýbAkad 1,775), ale v dokladu Spor 82a lze předpokládat i kalk za lat. incuria ‚nedbalost‘ (Daňh.). J. Kejř, Historica 16, 139, pozn. 96, navrhuje výklad ‚zjištění ukradené věci v cizím domě‘

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nádvořie, -ie, neutr., nádvoří, Hofraum. — Hoře rozchodí mě, tvé nadworzye (praví duše tělu) Hod. 82a. — Corpus delicti, v nádvoří nalezené: debent iurare septem manibus pro furto vel pro eo, quod dicitur nadwore 1. Reg. 1178 (v nádvoří byly nalezeny na př. padělané peníze, které třeba zlí lidé tam naházeli, vlastník domu byl proto v podezření a musil se z toho očistiti jistou přísahou, srov. BrandlGloss. 165).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).