nádenní | StčS | MSS | ŠimekSlov |

nádenní adj.; k den

1. [o mzdě] denní, na jeden den stanovený: dělník … za dielo odplatu neb peniez nadenni vezme HusVýklB 121a; diurno dennieho vel nadennieho VýklKruml 232b (Mt 20,2: dennieho EvZimn, BiblDrážď a ost.); diacium Nadennye mzda SlovOstřS 73

2. [dělník] najímaný na den: ten dělník nadenni ne darmo dělal jest PrávHorK 47a laborans pro victu cottidiano; dvě vlněné rukavici a jedny hnojné (hoyne rkp) vidly jest nadennich robotníkóv pokuta PrávSasE 130b der tageworchten; pacholkům nádenním na dolejší dvůr 52 gr., ješto dělali okolo trub LemingerMinc 75 (1474)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nádenní adj. (odplata, peniez) denní (mzda)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nádenní adj. (plat) = denní
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).