nábdějúcí | StčS |

nábdějúcí adj.; k nábděti

k čemu vnímavý, pozorný: proši, Pane, buď ucho tvé nabdiegicie k modlitbě sluhy tvého BiblLit Neh 1,11 (pozorné ~Ol, pozorujície ~Pad, nachýliž s pilností ~Praž) sit … attendens ad orationem

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).