náčrnalý | StčS | GbSlov |

náčrnalý adj.; k náčrn,

načernalý, zabarvený do černa: pakli by vlasóv barva nebyla proměněna … a sama malomocenstvie tvárnost byla by naċrnala, zavře jej [kněz malomocného] za sedm dní BiblPad Lv 13,26 (náčrn ~Ol, smědé ~Praž) subobscura; jestli že uzřie [kněz] bělost naċernalu, ana se leskne na kuoži BiblPraž Lv 13,39 (smědú ~Ol, ~Lit, potemněnú ~Pad) subobscurum

Za lat. subobscurus stč. též náčrn, podtemný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


náčrnalý, adj., načernalý, schwarzlich. — Dobytče náčernałé mezi ovcemi oves varias Br. Gen. 30, 32; listí náčernalé Háj. herb. 8b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).