mravisko | ESSČ | GbSlov | MSS |

mravisko, -a n.

dolož. jen nravisko, -a n.

sr. mravenec, mravenek, mravišče

mraveneček, malý mravenec

Jen PasMuzA (gen. sg. nrawyſka) a PasTisk (nrawyſka). PasKlemA má na témže místě nrawyſſczka, PasKal mrawenka, lat. formicam. Sr. mraviščko

Autor: Irena Fuková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 4. 2. 2023).

 


mravisko, za to zvratnou analogií podle nrav-mrav nravisko, -a, neutr., mraveniště, Ameisenhaufen: nemóžemy vší svú silú a mocí jednoho nrawyſka, ješto jest v tvém pokojíku, sě dotknúti Pass. 352.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


mravisko, mravišče, n. mraveniště
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).