mizina | ESSČ | GbSlov |

mizina, -y f.

k mizera

nouze, bída, úpadek

Jen KorMan. Dolož. jen ve spojení vpásti na mizinu. Sr. bieda

Autor: Michal Hořejší

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 24. 3. 2023).

 


mizina, -y, fem., úpadek, zkáza; z lat. mis-eria a snad oporou o mizěti. — Ezau, Manasses… ctnosti nemajíce na mizynu přišli LomnKanc. 2, 21. Co (másla) nevyschne, to vyteče a jináče na mizinu přijde ŽerKat. 245. Ne na jedny neštěstie přišlo, tak že měvše dosti i vpadli na mizinu KorMan. 150b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).