lidičkové | GbSlov |
lidičkové, -óv, plur. masc., lidičky, Ľeutechen; demin. z ľud pl. ľudé, ľudie. — On (Ježíš) všeho světa král, a my lidičkové nestateční HusE. 3, 278. Protož, že jsem knězem…, chci krátce ty tři věci (o víře atd.) sprostným lidičkóm vyložiti t. 1, 1. Lidicżkowe plebicula Lact. 127a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).