krpati | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

krpati, -ṕu, -ṕe, n. -aju, -á (?) ipf.

sr. krpiti

1. co (obuv) spravovat záplatami

2. koho trápit, soužit

Sr. skrpati

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.12, citován stav ze dne 23. 1. 2020).

 


krpati, -ṕu, -ṕeš n. -aju, -áš, šíti (o ševci), schustern; srov. nč. krpec Bundschuh. — Zle jsem krpala (vyznává na sebe duše ševcova) Hanuš Ostersp. 86 (z rkp. z XV st.).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


krpati, -p’u, -peš i -aju, -áš ned.šít (o ševci), ševcovat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


krpati nedok. = šíti (o ševci)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 2 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.12
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.