kravec | ESSČ | GbSlov |

kravec, -vcě m.

sr. střhn. krâ, krâwe

pták vydávající krákavý zvuk, vrána, havran, krkavec

Jen KlarGlos za lat. cornica, dolož. v rýmu k jíkavec. Sr. jíkavec, havran, koba, krkavec, vrána

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 19. 7. 2024).

 


kravec, -vcě, masc., prý pták toho jména; srov. stněm. krâ, krawe vrána. — krawecz cornica Prešp. 237 v kap. Volatilia campestria, Rozk. 448.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).