kra | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

kra, -y f.

1. čeho, jaká kus hmoty libovolného tvaru, obvykle velký, hrouda ap.; (o kameni) balvan; (drobného) hromada

2. čeho (ledu) kra

3. med. ztvrdnutí sleziny

4. med. otok n. sraženina (?)

GbSlov považuje za dvě homonyma (,hmota‘ × ‚choroba‘) – z hlediska významového vývoje netřeba

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.15, citován stav ze dne 22. 10. 2020).

 


1. kra, -y, fem., Klumpen, Scholle. — Že j’ (s. Mikulavš) oněm třem pannám dal tři kry zlata Štít. uč. 141a. Velikú kru zlata auri massam Otc. 10a; kru olova massam plumbeam Ol. Zach. 5, 8, kru olověnú Pernšt. tamt. Daniel učinil kru z smoly Kruml. 31b. — (Prokop) naleze na skále cělú kru Hrad. 5a, cělá kra, veliký kámen v celosti. kra massa Prešp. 304, Rozk. 584, BohFl. 54, Nom. 63a, Lact. 102c, RVodň. 64d.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


2. kra, -y, fem., nemoc toho jména; z kra, srov. sln. ikre glandines (morbus) Mikl. Lex. s. v. ikra. — Tvrdost slezeny to jest kra ApatFr. 99b. Proti té nemoci, ješto slove kra LékA. 122b. (Bedrník) kru uzdravuje a kašel t. 101b. — kra algema Prešp. 1595 v kap. De languoribus, Rozk. 2350 (algema, ř. ἂλγημα bolest; jindy algenia, dolor algidus ab algeo dicitur quia facit algere DC.); kra algenia Vocab. 175a; kra paroxysmus RVodň. 26b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


kra f. kus horniny: tři kry zlata; cělá kra celistvý velký kámen, balvan: (Prokop) naleze na skále cělú kru
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


kra f. = veliký kus (zlata atp.), kámen
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).