knap | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

knap, -a m.

sr. střhn. knappe

1. čeho (řemesla) učedník

2. tovaryš, vyučený řemeslník bez mistrovské zkoušky

3. soukeník

Dolož. též jako vl. jm. osobní Knap

Autor: Michal Hořejší

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.17, citován stav ze dne 13. 6. 2021).

 


knap, -a, masc., dělník při některých řemeslech, tovaryš, Handwerksgeselle; ze střhněm. knappe, knap. — Který z knapuow pojal by ženu Rychn. (rozumí se dělník soukennický); lanifex knap, súkenník Lact. 93d; uhlíř podlé jednoho knapa aneb ſaukenijka přebývaje prosil Ezop. 93a; knap valchář fullo Veleš. — Že by čeledín jeho (t. Jana klobaučníka) a knap jemu vlnu kradl KolAA. 49a (1513). — Mnich udeří knapa palicí Pís. Bydž. 6 (rozumí se dělník ševcovský). — Knap hornický v. WintObr. 2, 399.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


knap m. řemeslnický dělník, tovaryš
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


knap m. (z něm.) = tovaryš, dělník (zvl. soukenický)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).