duchovnička | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

duchovnička, -y f.

k duchovník

expr. žena dávající okázale na odiv své náboženské zanícení

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 28. 1. 2023).

 


duchovnička, -y, fem., osoba ženská stavu duchovního, eine Geistliche; s významem potupným: farisejka atp. — Nemievajte dlúhých řečí aneb častých s nižádnými ženami, ani ovšem s takými duchowniczkami, ješto ť chtie lidem zřiedlny býti leč obláštím náboženstvím ŠtítBud. 171. Slýchám mnohé a zvláště duchovničky, ani repcí z pokušenie HusE. 1, 346.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


duchovnička f. žena duchovního stavu; farizejka
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


duchovnička f. = osoba ženská stavu duchovního; potupně = farizejka
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).