dušička | ESSČ | GbSlov |

dušička, -y f.

k dúška

1. expr. dušička, duchovní rozměr člověka, protiklad těla, od kterého se po smrti člověka odděluje

2. expr. věřící člověk

3. expr. relig. dušička zemřelého, existence člověka po smrti v duchovní podobě

4. přiložený lístek, douška

Sr. dušě, dušicě

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 28. 1. 2023).

 


dušička, -y, fem., demin. z dušicě. — Duſſiczky u přědpeklí počěchu sě radovati Hrad. 92b. (Bóh jest) spravedlný mrtvým a jich duſſiczkam Kruml. 138a. Aby tiem viece duſſiczzek bohu dobyl t. 154a. Mnoho duſyczek Alb. 90b. — Příjm.: Dušička PoprR. 42.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).