dobrek | ESSČ | GbSlov |

dobrek, -brka m.

k dobrý

člověk žijící v blahobytu, mající hojnost všeho (?)

Sr. dobrok. – Jen u Klareta za lat. opulentus. – Tvořeno neústrojně. – Též vl. jm. osob.

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 6. 7. 2022).

 


dobrek, -brka, masc., mocný člověk, ein mächtiger Mensch; z dobrъkъ, stpol. dobrek bellus Brückner Glossy stpol. 312. — Zbožník adauctus, bohatec dis, dobrk opulentus Prešp. 1137; nikoliv omyl m. dobrák, jak vykládáno v Prešp. Prus. 7. Jm. osobní: Dobrek conversus NekrOstr.; srov. fem. Dobrka a jm. místní Dobrkov, Dobrkovici.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).