diví | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

diví adj.

1. (o zvířeti) divý, divoký, nezkrocený, neochočený

2. (o vlastnosti) divoký, prudký, spontánně se projevující

3. diví muž(ík) divý muž, lidské stvoření žijící po způsobu divoké zvěře

4. divie kořenie bot. rostlina obdařená podivuhodnou magickou a léčivou silou, divizna n. divizně uspořádáním květů podobná rostlina

5. med. (o „masu“, ojed. též kosti) divý, nadměrně zbytnělý, nenáležitě (rychle) rostoucí

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.10, citován stav ze dne 18. 10. 2019).

 


diví, adj., divoký, wild; z býv. divьjь. — Za tiem povezú pardusy, lvy hi mnohé velé štrusy, hi což jiné ptačie sběři hi přěľúté dywie zvěři AlxB. 5, 24. Kdyžto zvěř opitomie, jest všé diwie zlosti kromě Baw. 94. Diví muž Faunus: člověk s diwijm mužem v přátelství všedše spolu jídali Ezop. 114a; diwij muž se otázal tamt.; diwij muż řekl tamt.; nedaleko od Troglodytův, kdež diwij mużij jsú t. 202b; dyvi mužík faunus Prešp. 272, diwi mužík též RVodň. 52a, dýwý mužík též Veleš. Divie maso v. maso.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


diví adj. divoký; diví muž faun
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


diví adj. = divoký; — diví muž = satyr, faun
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.