chlúditi | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

chlúditi, -źu, -dí ipf.

(o starostlivosti) koho v čem (srdci) trápit, tížit

Sr. csl. ochlęnąti

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.17, citován stav ze dne 13. 6. 2021).

 


chlúditi, -zu, -díš, mořiti; schwächen, entkräften; z chląd-, koř. chlęd-, stsl. ochlęnąti debilem fieri. — Když žid zbožie nesieše, větčie břiemě v prsech mějieše, když péče (t. o to zboží) jej v srdci chludy a zevnitř cesta nohu trudí Baw. 120.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


chlúditi, -z’u, -díš ned. trápit, mořit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


chlúditi nedok. = trápiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).