božec | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

božec, -žcě m.

k bóh

1. bůžek, pohanská modla

2. nemoc projevující se křečemi, zvl. padoucnice n. psotník, božec

3. křeč, zvl. postihující svaly celého těla

Též za lat. epilepsia, spasmus, tetanus

K významu 2: etym. souvisí s vírou v posednutí zlým duchem, božcem, sr. Machek, Etym. slov.² s. v. božec

Sr. bóžek, křěč, SSJČ božec

Autor: Štěpán Šimek

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 28. 1. 2023).

 


božec, -žcě, masc., bůh pohanský, heidnischer Gott: bozcowe jich ubi sunt dii eorum ŽPod. Deut. 37; bozczom immolaverunt diis t. 17; ande zvěř, dobytek tepú i žhú kladúc na hromady na čest bozczom Kat. v. 1212. Psotník, padoucí nemoc, Fraiss, Fallsucht: kterak máš pomáhati lidem, kteréžto bozecz trápí Chir. 295b; kto má bożecz tu nemoc LékA. 102a; ano bozecz lámá (dítě) Rokyc. 52b; boziecz tetanus Rostl. 14a, bozecz *nigra Prešp. 1573 (v kap. o nemocech), Rozk. 2297 a Veleš., bozecz *mygra BohFl. 27b, bozyecz ApatFr. 115b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


božec, -žcě m. pohanský bůh; psotník, božec (dětská nemoc)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


božec m. = bůh, pohanský bůžek; — psotník (dětská nemoc)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).