besěda | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

besěda, -y f.

1. beseda, družný (skupinový) rozhovor

2. besední místo

Forma besada zapsaná v jednom latinsko-českém slovníku (sr. GbSlov besěda) je zřejmý písařský omyl

K 2: za lat. antaedium

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.10, citován stav ze dne 16. 9. 2019).

 


besěda, besada, -y, fem., rozprávka, hovor; místo pro ně; Unterredung, Unterhaltungsort; stsl. besêda, besada verbum, sermo. — Netbají, by o bohu slyšěli, ale on do krčmy, onen k tanci, onen na beſyedu jde zpravovat jiných Štít. ř. 142b. Zapomenúc klevet na beſedye aneb sváróv Štít. uč. 5a; klevety pósobiec na beſedye t. 60a; v svých beſedaach když sě sbéřem Štít. ř. 204a; k dobréj beſedye t. 84b. Jest jich truchla beſſyeda Vít. 32b. Než by (žid) na besedě se vadil HusE. 1, 128. (Lidé) sedí po beſedach ChelčP. 250b. beſſyeda *antedium (m *antaedium?) Rozk. 3291, beſeda též Prešp. 2136 a Veleš.; beſeda *antesedium (opravou z antedium) MamA, 14a; forus (= forum) Beſeda est exercendarum fabularum locus Lact. 71c. — beſada *antedium Vocab. 175a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


besěda, besada f. popovídání, posezení s popovídáním; místo k takovému posezení
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


besěda f. = hovorna, místo pro hovor, pro rozprávky
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 10 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.