bóžek | ESSČ | GbSlov |

bóžek, -žka m.

k bóh

bůžek, pohanská modla

Dolož. též jako vl. jm. osob Bóžek, Božek

GbSlov uvádí s. v. bóžek pouze podobu Božek. Motivace není jednoznačná, může se jednat též o hypokor. podobu jména Božetěch

Sr. božec

Autor: Štěpán Šimek

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 28. 1. 2023).

 


bóžek, -žka, masc., demin. z bóh. — bozkowe zemščí dii terrae ŽWittb. 46, 10 Příjm. Božek: bozka kaplana Pulk. 90a; srov. bozieka kaplana tamt. a příjm. Bóh.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).