neróda | GbSlov |
Neróda | StčS | GbSlov |
neróda, -y, masc., člověk tvrdošíjný, zarputilý, nč. dial. nerůda; k neroditi. — neroda nebula (sic m. nebulo) SlovK. 66a. — Srov. neródcě, neródnicě, neródný, nerodstvie. Neróda, jm. osobní: Neroda NekrP.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


Neróda, -y m.; k neródný

jm. osob.: Neroda NekrPodl 404

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).