Kazě | ESSČ | GbSlov |

Kazě proprium

Kazi proprium

Autor: Petr Nejedlý

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 2. 7. 2022).

 


Kazě, Kazi, -ě, fem., jm. osobní. — Krok… tři múdré dcery ostaví, Kazu, Tetku a Libuši DalC. 3. Kazye sedieše na Kazině tamt. Jiní pravie, (že se jmenovala) kazi Pulk. 3b. — Kazi KosmA. I, 4; prima Kazy Kosm. pokrač. 1283. — Za to Kašě, Káša: Kašě DalJ. 3 podle rkp. L.; první slula Káſſa, druhá Tetka a třetí Libuše Háj. 5b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).