Francúz | ESSČ | GbSlov |

Francúz proprium

ojed. též Francúch proprium

Dolož. též jako vl. jm. osobní

Autor: František Martínek

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.23, citován stav ze dne 28. 9. 2023).

 


Francúz, -cóz Francóz, -a, masc., z něm.: střhněm. Franzôs, Franzôse. — S tím pyšným Francauſem Ezop. 154b; proti Francozowi t. 155a. Všecky Francauzy pomordovali VelKal. 93; s Francauzy t. 269. Příjm.: Franczus TomZ. 1429 st 47.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).