e | GbSlov |
e. Šestá hláska obecné abecedy české, = cyr. є. Bývá krátké a dlouhé. Krátké e píše se literou e. Dlouhé é psáno v textech staropísmých dílem bez označení délky touž literou e, na př. czeſkeho m. -ého Hrad. 25b, — dílem s délkou označenou, a to spřežkami ee, ee, na př. zlee slovo AlxBM. 4, 4, zelee warzenee Pass. 625, — nebo literou ĕ, na př. o giněm PilD., — nebo é, na př. ſmylné milosti Štít. uč. 70b; — psaní é, doložené po prvé ve Štít. uč.přijato pak do pravopisu Husova a bratrského a drží seeobecně.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).